ESTRUCTURA I RECURSOS

 

Pirineu Muntanya Viva assoc. està formada per una junta directiva (president, secretari i tresorera) i per un grup inicial de 12 socis col·laboradors. Cada soci col·laborador és responsable d’una tasca concreta d’interès per l’associació. La junta directiva s’encarrega d’encomanar i de donar suport a cada tasca, de realitzar gestions administratives i de buscar les línies d’actuació i idear les pautes per dur-les a terme.

 

Tot i que existeix una jerarquia, es treballa conjuntament (cadascú a la mesura de les seves possibilitats), per assolir els objectius en cadascuna de les activitats de l’associació. A les Assemblees Generals es decideixen les tasques concretes i es realitza un seguiment al llarg del temps, tot complint amb la temporització de les activitats.

 

Pirineu Muntanya Viva assoc. es declara de tipus laic, i més enllà de seguir tendències polítiques, pretén destinar els seus esforços a potenciar valors, aptituds i actituds que són necessàries per viure en societat (empatia, respecte, compromís, solidaritat, etc).

El funcionament de Pirineu Muntanya Viva assoc. i l’assoliment dels seus projectes, són possibles a dos factors principals:

– Voluntaris: Tant el president de l’associació com la resta de membres col·laboradors realitzen les seves activitats de forma altruista, amb l’única finalitat d’assolir els seus propòsits. 

– Ingressos econòmics: Tot l’esforç dels voluntaris no serviria de res si aquest esforç no tingués una repercussió econòmica.

 

Per aconseguir el pressupost necessari per dur a terme els projectes i activitats de Pirineu Muntanya Viva assoc., es generen els següents ingressos:

 

ÍNTEGRES PER L’ASSOCIACIÓ

– Captació de SOCIS mitjançant la plataforma teaming.net: Cada soci aporta  1€/mes per a que poguem fer-vos partíceps de les nostres intencions. 

 Beneficis produits per la cursa de muntanya Ultra Trail Naut Aran.

Productes de merchandising (samarretes de cotó, dessuadores, cintes de cap, etc).

– Donatius per part d’empreses i particulars en efectiu, mitjançant un TPV físic (datàfon) o virtual (pagament amb targeta per internet), o bé mitjançant ingressos al número de compte bancari de l’associació.

ÍNTEGRES PER REPERCUTIR EN LA PROPIA ACTIVITAT

– 7.000 € de l’Ajuntament de Naut Aran. Es realitza un primer ingrés de 3.500€ al número de compte de l’associació, que s’ha de justificat mitjançant les factures pertinents. Després, es realitzarà un segon ingrés amb la justificació de totes les factures restants necessàries a cobrir, fins arribar a un límit de 3.500€ més.

Tots els ingressos generats s’utilitzen per cobrir les despeses de tots els projectes i activitats de l’associació. Les despeses personals, però, les cobreix cada membre, si bé és cert que estem treballant per a que els membres de Pirineu Muntanya Viva assoc. puguin cobrir les despeses que els genera la seva activitat dins l’associació.