FILOSOFIA I OBJECTIUS

Pirineu Muntanya Viva assoc. neix l’any 2018 per la necessitat de poder dotar de caràcter legal la cursa de muntanya “Ultra Trail Naut Aran”. Arrel d’això, sorgeix la idea que, mitjançant la cursa i amb la creació i posada en pràctica de noves activitats, s’aconsegueixi generar un fons suficient per tal de poder dur a terme actes benèfics en l’entorn educatiu.

La inexperiència en l’àmbit fa que sigui necessari idear una progressió viable i realista de l’associació. Això implica que, per un costat, les activitats que presentem per recaptar fons siguin més aviat senzilles i de curta durada (fins a 3 dies d’activitat), i per l’altre, el projecte tingui un espai suficient de temps per garantir l’assoliment del pressupost.

Així doncs, l’associació presenta un seguit d’objectius generals i específics. A continuació presentarem els objectius generals, i exposarem els específics segons l’activitat a desenvolupar.

OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSOCIACIÓ

1.     Dur a terme accions solidàries relacionades amb l’àmbit educatiu en països en vies de desenvolupament.

2.     Potenciar la transmissió de valors, aptituds i actituds per viure en una societat justa i equitativa.

3.     Difondre l’existència i les particularitats de diferents cultures del món.

4.     Realitzar expedicions d’alta muntanya (llarg termini).

  

FOCUS PRINCIPAL

 Els fundadors de l’associació tenen un gran esperit competitiu i cooperatiu alhora. Les seves semblances i diferències fan que hi hagi un potencial enorme per explotar. Amants de l’esport i de la muntanya, veuen l’educació com un dels pilars bàsics en el qual es sustenta la nostra societat i les dels altres països. Sense l’educació no hi ha possibilitat d’evolució, sense educació no hi ha canvi. Com podem fer que la nostra societat canviï si no l’hem educat per a que aprengui a canviar?

L’escolarització és un dret de tots els éssers humans, i com a tal tots/es hem de ser responsables de garantir aquest dret. A més, hem de procurar que l’educació esdevingui amb els mitjans educatius adequats.

Sota aquestes idees justifiquem les nostres accions, i és per això que volem que la majoria dels nostres projectes vagin enfocats a garantir o millorar l’educació en països en vies de desenvolupament.

Per aconseguir-ho, enfoquem les nostres accions en diferents punts educatius. Tenint en compte el pressupost que obtinguem amb la recaptació de fons i de les necessitats més importants i urgents de la població que es pretén ajudar, es concretarem el nostre marc d’actuació. Alguns d’aquests punts d’acció són els següents:

– Infraestructures: edificis petits, murs, paviments, sales de material, etc.

– Material escolar específic per aquells alumnes amb més vulnerabilitat econòmica.

– Material esportiu i lúdic per a hores lectives i temps de lleure.

– Material d’aula: taules, cadires, pissarres i estanteries.

– Recursos pedagògics: dinàmiques, metodologies, etc, pel que fa a les possibilitats d’ús del material entregat i d’altres.

– Novel·les, poesia, etc, en anglès, per apropar els nens i nenes a la lectura.